Hvorfor...

... skal du vælge KKO-mærket KØLEINSTALLATION & SERVICE?

Det skal du, fordi du derved kan sikre, at dine køle- og fryseanlæg altid fungerer optimalt.

Temadag om at sikre kvalitet i arbejde med køleinstallationer

Tidspunkt: 30. januar 2019, kl. ca. 16:00 til ca. 19:00

Sted: Arbejdsgiverne, Magnoliavej 2, 5260 Odense


Arrangementet sætter fokus på hvordan Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning kan hjælpe kunder, instal-
latører og rådgivere med at sikre kvalitet i arbejdet med køleinstallationer.

Alle krav og specifikationer, der er opstillet i Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning, er frit tilgængelige for
alle og enhver. Ved at tage udgangspunkt i disse kan en køber, installatør eller rådgiver uden besvær ”læne
sig op ad ordningen” og opstille sine krav til levetidsøkonomi, miljøbelastning og energieffektivitet for nye
køleinstallationer ved blot at angive ”iht. kravene i Kølebranchen Kvalitetssikringsordning, hvis intet andet er
specificeret”.

Program

16:00 - 16:10 - Velkommen

Indledning v/ Jørn Sminge, formand for KKO

16:10 – 16:40 - Indlæg

Hvad er Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning KKO for en størrelse?
v/ Svenn Hansen, KKO ´s sekretariat

16:40 – 16:55 - Indlæg

Godt nyt om programmer for beregning med ”nye” kølemidler
v/ Svenn Hansen, KKO ´s sekretariat

16:55 – 17:15 - Indlæg

Hvordan kan KKO hjælpe kunder?
v/ Mads Ingerslev Kristensen, Super Køl A/S

17:15 – 17:35 - Indlæg

Hvordan kan KKO hjælpe installatører?
 v/ ???, Grossist

17:35 – 17:55 - Indlæg

Hvordan kan KKO hjælpe rådgivere?
v/ Emil Sivebæk Nielsen, NIRAS

18:25 – 18:55 - Indlæg

Hvad kan Mobilplan gøre for en installatør?
v/ Torben Lajer, Johnsen Creative Agency

18:55 – 19:00 - Afslutning

 v/ Jørn Sminge, formand for KKO

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning giver den bedste sikkerhed for:

  • Minimale driftsomkostninger gennem reduceret elforbrug
  • Høj kvalitet af anlæg og varer
  • Stor driftssikkerhed og lang levetid gennem mindre mekanisk belastning
  • Kvalitetssikring af servicearbejde
  • Lav miljøbelastning

Når du vælger en virksomhed, som er medlem er Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning, er du sikker på det bedste resultat - både når du skal have nyt udstyr, ved ombygning og når udstyret skal serviceres.


GARANTIORDNING

Kølebranchens Kvalitetssikringsordning har en garantiordning, der træder til, hvis udstyret ikke yder det aftalte og forventelige i forhold til en beregning og dimensionering iht. KKO´s kriterier og en kvalitetssikring iht. KKO´s kvalitetssikringsplan

SAMME PRIS

Der er masser af grunde til at vælge en virksomhed, der er medlem af Kølebranchens Kvalitetssikringsordning - og så spares der penge set over anlæggets levetid. En eventuel merinvestering, hvis der er nogen, vil typisk være tilbagebetalt i løbet af 2-3 år. Der tjenes altså skattefri kroner i mere end 10-15 år af anlæggets levetid.

Bliv medlem af KKO og få masser af fordele

Stil krav til energieffektiviteten af kølesystemet


Er du en ansvarsbevidst køber eller bruger?

Så bør du stille krav til levetidsøkonomi, miljøbelastning og energieffektivitet til alle dine køleinstallationer.
Få det "blå stempel" på dine køleinstallationer. Så har du gjort det bedst mulige for din virksomhed og for miljøet.
Hvorfor ikke udnytte de mange muligheder for at træffe gode energiøkonomiske beslutninger og valg ved at gøre brug af Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning.

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning

I daglig tale omtalt som KKO eller blot "Køleordningen"

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning blev etableret i et samarbejde mellem Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, Teknologisk Institut og Danmark Tekniske Universitet. Ordningen er organiseret som en selvstændig juridisk og økonomisk enhed, der administreres af et udvalg med repræsentanter fra udførende kølefirmaer, rådgivende virksomheder, slutbrugere og elselskaber. Herved tilgodeses såvel installatør- som slutbrugerinteresser. Teknologisk Institut, Miljø- og Energistyrelsen, samt Arbejdstilsynet er observatører i udvalget.