Hvorfor...

... skal du vælge KKO-mærket KØLEINSTALLATION & SERVICE?

Det skal du, fordi du derved kan sikre, at dine køle- og fryseanlæg altid fungerer optimalt.

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning giver den bedste sikkerhed for:

  • Minimale driftsomkostninger gennem reduceret elforbrug
  • Høj kvalitet af anlæg og varer
  • Stor driftssikkerhed og lang levetid gennem mindre mekanisk belastning
  • Kvalitetssikring af servicearbejde
  • Lav miljøbelastning

Når du vælger en virksomhed, som er medlem er Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning, er du sikker på det bedste resultat - både når du skal have nyt udstyr, ved ombygning og når udstyret skal serviceres.


GARANTIORDNING

Kølebranchens Kvalitetssikringsordning har en garantiordning, der træder til, hvis udstyret ikke yder det aftalte og forventelige i forhold til en beregning og dimensionering iht. KKO´s kriterier og en kvalitetssikring iht. KKO´s kvalitetssikringsplan

SAMME PRIS

Der er masser af grunde til at vælge en virksomhed, der er medlem af Kølebranchens Kvalitetssikringsordning - og så spares der penge set over anlæggets levetid. En eventuel merinvestering, hvis der er nogen, vil typisk være tilbagebetalt i løbet af 2-3 år. Der tjenes altså skattefri kroner i mere end 10-15 år af anlæggets levetid.

Bliv medlem af KKO og få masser af fordele

Stil krav til energieffektiviteten af kølesystemet


Er du en ansvarsbevidst køber eller bruger?

Så bør du stille krav til levetidsøkonomi, miljøbelastning og energieffektivitet til alle dine køleinstallationer.
Få det "blå stempel" på dine køleinstallationer. Så har du gjort det bedst mulige for din virksomhed og for miljøet.
Hvorfor ikke udnytte de mange muligheder for at træffe gode energiøkonomiske beslutninger og valg ved at gøre brug af Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning.

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning

I daglig tale omtalt som KKO eller blot "Køleordningen"

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning blev etableret i et samarbejde mellem Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, Teknologisk Institut og Danmark Tekniske Universitet. Ordningen er organiseret som en selvstændig juridisk og økonomisk enhed, der administreres af et udvalg med repræsentanter fra udførende kølefirmaer, rådgivende virksomheder, slutbrugere og elselskaber. Herved tilgodeses såvel installatør- som slutbrugerinteresser. Teknologisk Institut, Miljø- og Energistyrelsen, samt Arbejdstilsynet er observatører i udvalget.