Sekretariatet

Organisation

Ordningen administreres af et sekretariat, som udvalget har etableret i henhold til ordningens vedtægter med en daglig leder af sekretariatet. Sekretariatet varetager ordningens drift efter udvalgets anvisninger.

Sekretariatet består af:

Svenn Hansen, sekretær

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning blev etableret i et samarbejde mellem Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, Teknologisk Institut og Danmark Tekniske Universitet. Ordningen er organiseret som en selvstændig juridisk og økonomisk enhed, der administreres af et udvalg med repræsentanter fra udførende kølefirmaer, rådgivende virksomheder, slutbrugere og elselskaber. Herved tilgodeses såvel installatør- som slutbrugerinteresser. Teknologisk Institut, Miljø- og Energistyrelsen, samt Arbejdstilsynet er observatører i udvalget.