Sekretariatet

Organisation

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning administreres af Dansk Køl & Varmes sekretariat. Sekretariatet varetager ordningens drift efter udvalgets anvisninger.