KKO-udvalget

KKO er en ”ordning” – ikke en ”forening”

KK-ordningen er organiseret som en selvstændig, juridisk og regnskabsmæssig enhed, der styres og administreres af et KKO-udvalg.

KKO-ordningen administreres af et udvalg på 7 medlemmer,

Medlemmerne udpeges blandt de aktører i branchen, der beskæftiger sig med fabrikation, installation og vedligeholdelse af de køleanlæg, der er omfattet af ordningen, samt fra brugerorganisationer inden for området.

Udvalget sammensættes fra følgende firmaer og organisationer:

  • Autoriseret Kølefirma1 (2 medlemmer)
  • Underleverandør (grossist) (1 medlem)
  • Slutbruger (kommercielle) (1 medlem)
  • Slutbruger (industrielle) (1 medlem)
  • Konsulentvirksomheder (FRI) (1 medlem)
  • Elselskaber (Energi) (1 medlem)

Udvalget supplerer sig med 4 medlemmer med observatørstatus - et fra Miljøstyrelsen, et fra Energistyrelsen, et fra Arbejdstilsynet og et medlem fra Teknologisk Institut.

Udvalget konstituerer sig selv med formand, næstformand og forretningsudvalg. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de 7 stemmeberettigede medlemmer.

1 Autoriseret Kølefirma = Køle- og/eller varmepumpefirma, der er sagkyndig virksomhed iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr 100 af 31/01/2007 eller som har Kategori I eller II autorisation iht. KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2067.

Kontaktoplysninger for KKO-udvalg og sekretariat

Da KK-ordningen for nyligt er blevet lagt under Dansk Køl & Varmes sekretariat er udvalget ved at blive konstitueret.

Navn/TitelFirma/BeskrivelseKontakt
Formand
Stillingen er vakant
Leder af sekretariatet
Jane Kvint ved Dansk Køl & Varme

Dansk Køl & Varme - Vestergade 28 - 4000 Roskilde.

Tlf.: 45 46 32 21 11
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medlemmer af forretningsudvalget FU

Udvalget er under revurdering

Observatører i KKO-udvalget

Udvalget er under revurdering

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning blev etableret i et samarbejde mellem Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, Teknologisk Institut og Danmark Tekniske Universitet. Ordningen er organiseret som en selvstændig juridisk og økonomisk enhed, der administreres af et udvalg med repræsentanter fra udførende kølefirmaer, rådgivende virksomheder, slutbrugere og elselskaber. Herved tilgodeses såvel installatør- som slutbrugerinteresser. Teknologisk Institut, Miljø- og Energistyrelsen, samt Arbejdstilsynet er observatører i udvalget.