KKO-udvalget

KKO er en ”ordning” – ikke en ”forening”

KK-ordningen er organiseret som en selvstændig, juridisk og regnskabsmæssig enhed, der styres og administreres af et KKO-udvalg.

KKO-ordningen administreres af et udvalg på 7 medlemmer,

Medlemmerne udpeges blandt de aktører i branchen, der beskæftiger sig med fabrikation, installation og vedligeholdelse af de køleanlæg, der er omfattet af ordningen, samt fra brugerorganisationer inden for området.

Udvalget sammensættes fra følgende firmaer og organisationer:

  • Autoriseret Kølefirma1 (2 medlemmer)
  • Underleverandør (grossist) (1 medlem)
  • Slutbruger (kommercielle) (1 medlem)
  • Slutbruger (industrielle) (1 medlem)
  • Konsulentvirksomheder (FRI) (1 medlem)
  • Elselskaber (Energi) (1 medlem)

Udvalget supplerer sig med 4 medlemmer med observatørstatus - et fra Miljøstyrelsen, et fra Energistyrelsen, et fra Arbejdstilsynet og et medlem fra Teknologisk Institut.

Udvalget konstituerer sig selv med formand, næstformand og forretningsudvalg. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de 7 stemmeberettigede medlemmer.

1 Autoriseret Kølefirma = Køle- og/eller varmepumpefirma, der er sagkyndig virksomhed iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr 100 af 31/01/2007 eller som har Kategori I eller II autorisation iht. KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2067.

Kontaktoplysninger for KKO-udvalg og sekretariat

Ordinære medlemmer af KKO-udvalget

Navn/TitelFirma/BeskrivelseKontakt
Formand
Stillingen er vakant
Næstformand
Jens Skipper-Jørgensen

Skippers Køleteknik - Nørremarksvej 53 - 9270 Klarup
Repræsentant for Aut Kølefirma

Tlf.: 98 31 86 47
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Ulrich Basse

Aircon Teknik A/S - Johann Gutenbergs Vej 11-13 - 8200 Aarhus N
Repræsentant for Underleverandør (grossist)

Tlf.: 86 29 18 00
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Emil Sivebæk Nielsen

Kølegruppen Øst - Broenge 2 - 2635 Ishøj

Tlf.: 71 77 78 88
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Preben Munter

ETA Consult v/ Preben Munter - Vestre Kirkevej 2 G 1.tv - 4000 Roskilde
Repræsentant for Elselskaber (Energi)

Mobil: 27 21 21 49
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Leder af sekretariatet
Svenn Hansen

Teknologisk Institut - Center for Køle- og Varmepumpeteknik
Kongsvang Allé 29 - 8000 Århus C.

Tlf.: 72 20 12 67
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medlemmer af forretningsudvalget FU

Jørn Sminge (formand), Jens Skipper-Jørgensen (næstformand) og Svenn Hansen (leder af sekretariatet)

Observatører i KKO-udvalget

Navn/TitelFirma/BeskrivelseKontakt
Mikkel Aaman Sørensen

Miljøstyrelsen - Strandgade 29 - 1401 København K

Tlf.: 72 54 40 00
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
P.t. ikke besat

Energistyrelsen - Amaliegade 44 - 1256 København K.

Michael Scheer

Arbejdstilsynet - Landskronagade 33 - 2100 København Ø

Tlf.: 70 12 12 88
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Claus Schøn Poulsen

Teknologisk Institut - Center for Køle- og Varmepumpeteknik
Kongsvang Alle 29 - 8000 Århus C

Tlf.: 72 20 25 14
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning blev etableret i et samarbejde mellem Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, Teknologisk Institut og Danmark Tekniske Universitet. Ordningen er organiseret som en selvstændig juridisk og økonomisk enhed, der administreres af et udvalg med repræsentanter fra udførende kølefirmaer, rådgivende virksomheder, slutbrugere og elselskaber. Herved tilgodeses såvel installatør- som slutbrugerinteresser. Teknologisk Institut, Miljø- og Energistyrelsen, samt Arbejdstilsynet er observatører i udvalget.