Formål for KKO

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning´s formål er

  • At tilstræbe, at der kun installeres køleanlæg, der kan opfylde fastsatte kvalitetskrav til såvel beregning/dimensionering som til installation og vedligeholdelse, og som arbejder med lavest mulig miljøbelastning i hele anlæggets levetid
  • At etablere en kvalitetssikringsordning der sætter firmaer, der tilslutter sig ordningen, i stand til at opfylde de stillede krav.
  • At sikre, at slutbrugeren/anlægsejeren informeres om ordningens fordele.