Vælg køleinstallation

Utallige muligheder

Køleanlæg findes i utallige varianter alt efter formålet. Køling benyttes især til at forlænge holdbarheden af fødevarer/levnedsmidler, til proceskøling under produktion i industri-, kemi-, og medicinalbranchen m.fl. til at etablere gode indeklimaforhold i bygninger via luftkonditionering. Køling bruges også til at udnytte varme fra kredsløbsprocessen til varmegenvinding.

Der findes små og store køleanlæg. I den lille ende af skalaen kender stort set alle til køle- og frostmøbler fra almindelige husholdninger. I den anden ende af skalaen findes de kommercielle og store industrielle installationer på land og på vand. Eksempler på disse er: Levnedsmiddelkøleanlæg, køling af plaststøbemaskiner, iscremefabrikker, køling af limningsanlæg, kemiske fabrikker, køle- og frostlagre, supermarkedskøleanlæg, transportkøleanlæg, flaskekølere og iscremebokse, varmegenvindingsanlæg, skælis- og rørismaskiner, luftkonditioneringsanlæg, isbaneanlæg, indfrysningstuneller eller pladefrysere, EDB-køling, proviantkøleanlæg, lastkøleanlæg, og gastankere.

Har du spørgsmål i forbindelse med køb af køleanlæg, kan du tage kontakte til en virksomhed, der er medlem af KKO.

De mest anvendte anlægstyper:

De mest anvendte anlægstyper er kaskadeanlæg, ét- og totrinsanlæg samt direkte og indirekte anlæg. Disse typer adskiller sig fra hinanden med hver deres fordele, ulemper og begrænsninger, og alle anlægstyper benytter kølemidler af naturlig eller syntetisk art, hvoraf nogle har en negativ påvirkning af miljøet (ozonlagsnedbrydning og drivhuseffekt), hvis de lækker til atmosfæren.

Specifikation af ny installation

Alle krav og specifikationer, der er opstillet i Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning, er frit tilgængelige for alle og enhver. Ved at tage udgangspunkt i disse kan en køber, installatør eller rådgiver uden besvær ”læne sig op ad ordningen” og opstille sine krav til levetidsøkonomi, miljøbelastning og energieffektivitet for nye køleinstallationer ved blot at angive ”iht. kravene i Kølebranchen Kvalitetssikringsordning, hvis intet andet er specificeret”.

I dokumenterne ”Grundlag” og ”Systemer” findes KKO´s krav og specifikationer

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning blev etableret i et samarbejde mellem Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, Teknologisk Institut og Danmark Tekniske Universitet. Ordningen er organiseret som en selvstændig juridisk og økonomisk enhed, der administreres af et udvalg med repræsentanter fra udførende kølefirmaer, rådgivende virksomheder, slutbrugere og elselskaber. Herved tilgodeses såvel installatør- som slutbrugerinteresser. Teknologisk Institut, Miljø- og Energistyrelsen, samt Arbejdstilsynet er observatører i udvalget.