Nyttige links

Mere information i relation til køleinstallationer

Her finder du en række nyttige links til andre hjemmesider, der er relevant i relation til køleinstallationer.

Har du spørgsmål i forbindelse med køb eller beslutning om køb af køleanlæg kan du også tage kontakt til et af vores medlemmer.

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning blev etableret i et samarbejde mellem Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, Teknologisk Institut og Danmark Tekniske Universitet. Ordningen er organiseret som en selvstændig juridisk og økonomisk enhed, der administreres af et udvalg med repræsentanter fra udførende kølefirmaer, rådgivende virksomheder, slutbrugere og elselskaber. Herved tilgodeses såvel installatør- som slutbrugerinteresser. Teknologisk Institut, Miljø- og Energistyrelsen, samt Arbejdstilsynet er observatører i udvalget.