FAQ

Almindelige spørgsmål og svar

Hvis du har spørgsmål, der ikke besvares i punkterne nedenfor, er du altid velkommen til at kontakte et af vores KKO-godkendte installatører.

Før du køber

Hvordan skal jeg specificere et køleanlæg?

Det afhænger naturligvis meget af anlæggets type og anvendelse. Ansvarsbevidste købere bør stille krav til levetidsøkonomi, miljøbelastning og energieffektivitet til alle sine køleinstallationer. Man kan eventuelt opstille sine krav ”iht. Kølebranchen KvalitetssikringsOrdning” for let sikring af fornuftig ”minimumskvalitet”.

Hvad koster det?

Det afhænger fuldstændig af, hvad det er for et anlæg, og hvilken anvendelse det drejer sig om. Man må tage kontakt til ét eller flere firmaer for at indhente et konkret tilbud på opgaven. Måske kan man i første omgang bede om en overslagspris for at få en idé om prisniveauet.

Er der tilskud til køleinstallationer?

Der vil normalt ikke være mulighed for at få offentligt tilskud til andet end energibesparelsestiltag.

Hvor meget støjer en køleinstallation?

Det afhænger fuldstændig af anlæggets type og størrelse. Normalt genereres støjen af installationens kompressorer, blæsere og pumper – og støjniveauet aftager typisk i samme rækkefølge. Store industrielle kompressorer kan støje så meget, at der er behov for personligt støjværn, mens meget små kompressorer støjer på niveau med et køleskab. Store blæsere / ventilatorer på industrielle fordampere for køling af luft larmer en hel del, mens støj fra blæsere / ventilatorer på udendørs opstillede kondensatorer normalt er rimelig støjsvage af hensyn til naboer til opstillingsstedet. Pumper er oftest meget støjsvage.

Kan jeg sammenligne forskellige fabrikater af køleudstyr?

Ja, man kan godt sammenligne forskellige fabrikater, men det kræver normalt betydelig indsigt og erfaring at udtale sig kvalificeret om kvalitet, effektivitet og holdbarhed for anlægskomponenter.

Hvad er et kølemiddel?

Et kølemiddel er dét arbejdsmedie, som strømmer rundt i kølekredsløbet i væske- eller gasform. Der findes mange forskellige typer, hvoraf nogle har negativ miljøpåvirkning, hvis de lækker til atmosfæren (dvs. de er ozonlagsnedbrydende og har drivhuseffekt).

Hvad betyder Inverter?

Inverter er et elektrisk system, der styrer kompressorens omdrejningstal. Det vil sige, at kompressoren kører op og ned i omdrejninger, så ydelsen på anlægget afpasses efter varmebehovet. Fordelen ved inverter styring er, at effekten på anlægget bliver styret trinløst i modsætning til kapacitetstilpasning via start/stop. Det vil sige, at strømforbruget altid er så lavt som muligt.

Hvad betyder tilført effekt?

Der skal tilføres elektrisk effekt til anlæggets elmotorer for at drive anlægget – og denne strøm skal der betales for. Jo mere energieffektivt anlæg, desto mindre energiforbrug med tilhørende driftsomkostning.

Vigtige begreber at have kendskab til?

Ydelse er betegnelsen for varmepumpens nominelle afgivne effekt i kW. Det er et udtryk for varmepumpens størrelse.

COP (Coefficient Of Performance) er et udtryk for virkningsgraden i et konkret driftspunkt. Den beregnes som forholdet mellem afgivet effekt (varme) og tilført effekt (eloptag).

Normeffektfaktor er et dansk udtryk for årsvirkningsgraden for leveret varme til rumvarme og varmt brugsvand. Den beregnes ud fra testdata for danske klimaforhold i henhold til en nærmere fastlagt beregningsmetode.

SCOP (Seasonal (Coefficient Of Performance) er et udtryk for årsvirkningsgraden for leveret varme til rumvarme alene uden varmt brugsvand. Den beregnes ud fra testdata for konkrete klimazoner i henhold til en europæisk standard.

Er anlæggene driftssikre?
Ja, det plejer de at være, men det forudsætter naturligvis, at man sørger for at servicere og vedligeholde anlægget efter forskrifterne for dette.
Er der meget vedligehold på en køleinstallation?

Nej, det kan man ikke sige – generelt og overordnet.

Hvilken type skal jeg vælge?

Det kommer helt an på din bolig og dit varmebehov. Din KKO-installatør kan hjælpe dig med råd og vejledning.

Din leverandør skal bruge en lang række oplysninger om ejendommen og brugsvandsbehovet for at sikre, at din nye varmepumpe kan dække den ønskede del af varmebehovet.

Skal køleinstallationen have et årligt tjek?

Ja - ved jordvarme og luft/vand-varmepumper er der lovkrav om årlige eftersyn.

Efter dit køb

Skal køleinstallationen have et årligt tjek?

Ja, der er i de fleste tilfælde krav om lovpligtige eftersyn – alt efter type og mængde af kølemiddel.

Hvor tit skal anlægget efterses?

Det afhænger bl.a. af type og mængde af kølemiddel, men man skal i øvrigt sørge for at servicere og vedligeholde anlægget efter manualerne for de indgående komponenter i anlægget.

Hvad skal jeg gøre, hvis anlægget pludselig går i stå?

I de fleste tilfælde er der behov for at tilkalde kompetent hjælp fra et kvalificeret kølefirma.