Din garanti

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning´s garanti

Alle virksomheder, som er med i Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning, er enten sagkyndig virksomhed med certificeret kvalitetssystem efter DS/EN ISO 9001 iht. Arbejdstilsynets BEK nr. 1977 af 27/10/2021
eller autoriseret virksomhed af typen Kategori II inden for køl iht. Kommissionens GennemførelsesForordning (EU) 2015/2067. De har alle den fornødne viden og kompetence om køleinstallationer, og de har gennemgået et særligt uddannelsesforløb med fokus på kvalitetssikring gennem ordningens interne beregningsprogram for optimal dimensionering.

Hvis du køber din køleinstallation hos en installatør, der er godkendt af  Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning, kan du sikre dig, at du får en installation af god kvalitet.

Garanti for god kvalitet

Grundtanken bag garantien er, at en kunde skal kunne stole på at være i besiddelse af et kvalitetsanlæg, når det er blevet korrekt udført af en KKO-godkendt installatør. Installationen sker i overensstemmelse med KKO´s krav til beregning og dimen­sionering og i øvrigt er blevet installeret og serviceret iht. KKO´s kvali­tetssikringskoncept.