Din garanti

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning´s garanti

Alle virksomheder, som er med i Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning, er enten sagkyndig virksomhed med certificeret kvalitetssystem efter DS/EN ISO 9001 iht. Arbejdstilsynets BEK nr. 100 af 31/01/2007 eller autoriseret virksomhed af typen Kategori II inden for køl iht. Kommissionens GennemførelsesForordning (EU) 2015/2067. De har alle den fornødne viden og kompetence om køleinstallationer, og de har gennemgået et særligt uddannelsesforløb med fokus på kvalitetssikring gennem ordningens interne beregningsprogram for optimal dimensionering.

Hvis du køber din køleinstallation hos en installatør, der er medlem af Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning, kan du sikre dig, at du får en installation af god kvalitet med en ekstra garanti.

Hvornår gælder garantien?

Grundtanken bag garantiordningen er, at en kunde skal kunne stole på at være i besiddelse af et kvalitetsanlæg, når det er blevet korrekt udført af et KKO-medlem i overensstemmelse med KKO´s krav til beregning og dimen­sionering og i øvrigt er blevet installeret og serviceret iht. KKO´s kvali­tetssikringskoncept.

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning blev etableret i et samarbejde mellem Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, Teknologisk Institut og Danmark Tekniske Universitet. Ordningen er organiseret som en selvstændig juridisk og økonomisk enhed, der administreres af et udvalg med repræsentanter fra udførende kølefirmaer, rådgivende virksomheder, slutbrugere og elselskaber. Herved tilgodeses såvel installatør- som slutbrugerinteresser. Teknologisk Institut, Miljø- og Energistyrelsen, samt Arbejdstilsynet er observatører i udvalget.