Optagelse i KKO-ordningen

Kølefirmaer, der ønsker at blive registreret i KKO, optages i henhold til følgende procedure:

  • Først skal mindst én person i virksomheden gennemgå og bestå prøven for et KKO-kursus.
  • Derefter skal et ansøgningsskema udfyldes og fremsendes til sekretariatet.
  • På baggrund af ansøgningen behandler sekretariatet en indstilling til forretningsudvalget om optagelse/registrering i KKO.
  • Sekretariatet behandler ansøgningsmaterialet og indstiller virksomheden til optagelse for forretningsudvalget, hvis grundlaget er til stede for dette.
  • Forretningsudvalget beslutter, om virksomheden kan blive optaget som medlem af KKO på basis af KKO-udvalgets fastlæggelse af minimumsniveauet for optagelse.
  • Sekretariatet informerer ansøger om forretningsudvalgets beslutning (og fremsender faktura på registreringsgebyr og kontingent, hvis optagelsen er godkendt).
  • Virksomhedens medlemskab begynder, når betalingen er modtaget - og firmaet derefter opføres på hjemmesidens liste over firmaer

Yderligere information kan fås ved henvendelse til sekretariatet.

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning blev etableret i et samarbejde mellem Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, Teknologisk Institut og Danmark Tekniske Universitet. Ordningen er organiseret som en selvstændig juridisk og økonomisk enhed, der administreres af et udvalg med repræsentanter fra udførende kølefirmaer, rådgivende virksomheder, slutbrugere og elselskaber. Herved tilgodeses såvel installatør- som slutbrugerinteresser. Teknologisk Institut, Miljø- og Energistyrelsen, samt Arbejdstilsynet er observatører i udvalget.