Medlemsfordele

Bliv medlem af KKO og få masser af fordele

Når du er medlem af KKO, er du en del af et professionelt samarbejde mellem erfarne og veluddannede kølevirksomheder, der alle arbejder med installation og servicering af køleinstallationer.

Du fremstår som en kompetent køleinstallatør, der udfører arbejdet i overensstemmelse med ordningens kvalitetskrav.

Du kan anvende KKO’s bomærke i din egen markedsføring og kan dermed vise dine kunder, at du er autoriseret til at installere og servicere køleanlæg, og at dit arbejde er omfattet af KKO’s garantiordning.

Dine kunder kan finde dig via KKO’s liste og kort over medlemmer – det giver tryghed i samarbejdet mellem dig og kunden.

Efter kursus

Når du har gennemført KKO-kurset, kan du minimere omfanget af fejl og reklamationer, fordi KKO’s garantiordning giver dig sikkerhed for at eventuelle tekniske problemer bliver håndteret korrekt.

  • Du kan sende medarbejdere på KKO-kursus, der er ordningens grunduddannelse i køleanlægsinstallation og –service.
  • Du får adgang til KKO´s kravspecifikationer og KKO’s kvalitetssikringskoncept.
  • Du får adgang til KKO's beregningsprogram til dimensionering og dokumentation, som er blandt markedets bedste.
  • Du får adgang til gratis hjælp og assistance fra sekretariatet.

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning blev etableret i et samarbejde mellem Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, Teknologisk Institut og Danmark Tekniske Universitet. Ordningen er organiseret som en selvstændig juridisk og økonomisk enhed, der administreres af et udvalg med repræsentanter fra udførende kølefirmaer, rådgivende virksomheder, slutbrugere og elselskaber. Herved tilgodeses såvel installatør- som slutbrugerinteresser. Teknologisk Institut, Miljø- og Energistyrelsen, samt Arbejdstilsynet er observatører i udvalget.