Medlemmer

Medlemmer af KKO

Nedenfor kan du se hele KKO’s medlemsliste. Du kan også søge på et kort og finde medlemmer i dit lokalområde.

Registrerede medlemmer

Ordningen er for virksomheder med erfaring i installation og vedligeholdelse af køleanlæg. Medlemskab forudsætter, at mindst én person i virksomheden har erhvervet et KKO-bevis efter godkendt prøve ved et KKO-kursus. Medlemmer er typisk udførende kølefirmaer.

Her på hjemmesiden findes en ajourført medlemsliste over firmaer, der er registrerede som medlemmer af Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning.

Kendetegnende for et medlem af KKO

En kompetent kølevirksomhed, der installerer og servicerer iht. KKO´s målsætninger med deraf følgende minimalt omfang af fejl, reklamationer og garantiomkostninger.

  • Er enten sagkyndig eller autoriseret virksomhed inden for køl.
  • Mindst én person i virksomheden har gennemført KKO-kurset og bestået efterfølgende prøve.
  • Har tilgang til KKO´s kravspecifikationer og kvalitetssikringskoncept og benytter et kvalitetsstyringssystem.
  • Råder over KKO´s beregningsprogram til dimensionering og dokumentation.
  • Har adgang til teknisk hjælp og assistance fra KKO´s sekretariat.
  • Holdes ajour gennem løbende medlemsinformation.
  • Kan tilbyde KKO´s ”garantikoncept”, der træder til, hvis teknikken ikke virker.

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning blev etableret i et samarbejde mellem Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, Teknologisk Institut og Danmark Tekniske Universitet. Ordningen er organiseret som en selvstændig juridisk og økonomisk enhed, der administreres af et udvalg med repræsentanter fra udførende kølefirmaer, rådgivende virksomheder, slutbrugere og elselskaber. Herved tilgodeses såvel installatør- som slutbrugerinteresser. Teknologisk Institut, Miljø- og Energistyrelsen, samt Arbejdstilsynet er observatører i udvalget.