KKO-kurser

Sikring igennem uddannelse

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning medvirker til at sikre, at køleanlæg dimensioneres, installeres, idriftsættes og serviceres, så den komplette køleinstallation lever op til den forventede ydelse, levetid og driftsøkonomi.
KKO´s grundlæggende kursus giver deltagere med et forudgående teoretisk og praktisk kendskab til installation af køleanlæg en opdatering af deres viden, så de derefter bliver i stand til at opfylde dette formål.

KKO-kursus

Kurset henvender sig til ansatte i virksomheder, der har erfaring med installation og vedligeholdelse af køleanlæg.

Kursusindhold

1. kursusdag (klik for indhold)

Kursusinformation     
Generel orientering om KKO … hjemmesiden, mm 1)
Måleteknik (definitioner, symboler, klassifikation, systemgrænser) 1)
Fremskaffelse af grundlag for beregning og dimensionering 1)
Installation og gennemgang af KKO´s beregningsprogrammer 2)
Fælles gennemgang af beregning og dimensionering 2)
Installation 1)
Selvstændige eksempler i beregn. og dim. med KKO-programmerne 2)
Funktionsprøver, idriftsættelse, måle- og prøvningsomfang 1)
Afslutning på dagen med evaluering

1) Gennemgang på orienteringsniveau
2) Gennemgang på ”dybdegående” niveau

2. kursusdag (klik for indhold)

Opfølgning på dagen før
Service, drift og vedligeholdelse 1)
Selvstændige eksempler i beregn. og dim. med KKO-programmerne 2)
Krav til dokumentation (teknisk dossier, tekniske beregninger – konstruktion, beregning og dimensionering) 1)
Selvstændige eksempler i beregn. og dim. med KKO-programmerne 2)
Vejledning (drift – vedligehold – bruger). Anlægs-, drift- og serviceudgifter.
Miljøforhold 1)
Afslutning på dagen med evaluering

1) Gennemgang på orienteringsniveau
2) Gennemgang på ”dybdegående” niveau

3. kursusdag (klik for indhold)

Opfølgning på dagen før
KKO´s kvalitetssikringskoncept og kvalitetssikringsplan 2). Teknisk specifikation, kravspecifikationer, KKO-håndbogen. Krav til installations- og servicevirksomheders kvalitets¬sikringssystem, mm.
Opsamling på beregning og dimensionering 2)
Afslutning på kurset med evaluering
Introduktion til prøver 1)
Prøve

1) Gennemgang på orienteringsniveau
2) Gennemgang på ”dybdegående” niveau

Prøve(r)

Prøver gennemføres som skriftlige prøver, der skal bestås, før KKO-bevis kan udstedes.

Pris

Prisen for kursusdeltagelsen er p.t. fastsat til 7.500 kr. ekskl. moms.

Næste kursus

Dato er endnu ikke fastlagt

Tilmelding

Det er i øjeblkket ikke muligt at tilmelde sig KKO-kurser. Det skyldes, at KKO-udvalget er i gang med at revurdere kravene for at blive KKO-godkendt. 
Kurser afholdes, når et passende antal installatører er tilmeldt. Kurser gennemføres ikke, hvis der er for få tilmeldinger.
For køleeinstallatører, som ønsker at blive registreret i Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning, men hvor der ikke tilbydes kursus i den nærmeste fremtid, kan optagelse og registrering foretages gennem en særlig indslusningsprocedure. Du kan melde dig til kurset ved at skrive til os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Yderligere information

Yderligere information kan fås ved henvendelse til sekretariatet på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.