Bliv medlem

Sådan bliver du medlem

Medlemskab forudsætter, at mindst en person i virksomheden har gennemført og bestået KKO-kurset og har derved fået udstedt et personligt KKO-bevis.

Det er nemlig en forudsætning, at personer, der har ansvar for udførelsen af installationerne i virksomheden, er i besiddelse af et KKO-bevis, for at virksomheden kan ansøge om optagelse i ordningen (registrering/medlemskab).

Sekretariatet indstiller installatøren til optagelse, og det er forretningsudvalget, der godkender optagelsen.

Du ansøger om medlemskab ved at downloade og udfylde ansøgningsformularen, og indsende den til sekretariatet.

Registreringsgebyr og kontingent

For tiden er priserne

 • Registreringsgebyr ved indmeldelse kr. 2.500,-
 • Årligt kontingent pr. virksomhed type A (max 2 ansatte) kr. 3.500,-
 • Årligt kontingent pr. virksomhed type B (max 3-5 ansatte) kr. 6.500,-
 • Årligt kontingent pr. virksomhed type C (over 5 ansatte) kr. 9.500,-
 • Årligt kontingent pr. virksomhed type D (koncern) kr. 9.500,-

Alle ydelser fra sekretariatet er inkluderet i kontingentet, såvel administrative som øvrige tekniske ydelser.

Hvad får man for pengene?

 • Registrering som medlem af ordningen
 • Angivelse på hjemmesiden med navn
 • Ret til brug af ordningens logo
 • Tilgang til KKO´s beregningsprogrammer
 • Mulighed for at tilbyde kunderne KKO´s garantiordning
 • Mulighed for vejledning og assistance fra sekretariatet.
 • Mulighed for optagelse på håndværkerlisten
 • Fælles markedsføring for KKO´s medlemmer

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning

Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning blev etableret i et samarbejde mellem Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, Teknologisk Institut og Danmark Tekniske Universitet. Ordningen er organiseret som en selvstændig juridisk og økonomisk enhed, der administreres af et udvalg med repræsentanter fra udførende kølefirmaer, rådgivende virksomheder, slutbrugere og elselskaber. Herved tilgodeses såvel installatør- som slutbrugerinteresser. Teknologisk Institut, Miljø- og Energistyrelsen, samt Arbejdstilsynet er observatører i udvalget.