KKO

  Forside | Om ordningen | Medlemmer | KKO-Kursus | Links | Downloads | Medlemsservice | SDF

Programmer fra Svensk Dataförvaltning AB

De danske versioner af programmerne er oversat og tilpasset danske forhold i tæt samarbejde med Kølebranchens KvalitetssikringsOrdning, som har eneret til al salg af SDF-programmerne (både svenske og danske udgaver) i Danmark.

Brochuremateriale om programmerne og danske grossisters prislistefiler til upload findes under "Downloads". Yderligere information om programmerne, samt oplysning om priser, mv. kan fås ved henvendelse til KKO-sekretariatet.

SDF Servicesystem SDF Servicesystem KuldeVarme (dansk version af Servicesystem KylaVärme)
Programmet er udviklet for at installationsvirksomheder kan få et moderne, enkelt og effektivt værktøj til udførelse af det administrative arbejde.
Svensk Dataförvaltning AB har udviklet systemer for installatører siden 1989 og har gennem årene fået stor erfaring med branchen.
Systemerne findes nu installeret i mere end 550 virksomheder i Sverige.
”Servicesystemet” varetager det daglige virke i en servicevirksomhed med planlægning og udførelse af forskellige typer af service og installation.
Gennem udviklingen er der brugt megen tid på at få programmet til at blive så enkelt og intuitivt som muligt.
Programmet anvender samme database som de andre programmer i serien.
Kunder, anlæg og aggregater, som er indarbejdet i ”SDF DV-instruktioner” eller ”SDF Kvalitetssystem MAKCI”, også findes i ”Servicesystemet”.
KuldeVarme-modulet med kontrolrapporter og kølemiddelstatistik er udviklet i samarbejde med Kyl & Värmepumpföretagen (tidligere; Kylentreprenörernas Förening) i Sverige.

SDF ServiceOnline SDF Service Online (dansk version af ServiceOnline)
Med ”SDF Service Online” er man i forbindelse med ”SDF Servicesystemet” som findes på kontoret. Derved har teknikeren direkte adgang til arbejdsordrer, kontrolrapporter og andre hjælpemidler som anvendes i branchen.
Teknikken er baseret på at information hentes via en mobiltelefon, en PDA (en lille håndbåren PC) eller en bærbar PC.
Med opkobling til ”SDF Servicesystemet” kan arbejdet let planlægges, teknikeren har fuld kontrol over, hvad, der skal gøres og fakturaen kan praktisk taget udarbejdes i samme øjeblik at teknikeren har afsluttet arbejdet.
Ordrer, der er oprettet i ”SDF Servicesystem”, kan nås af serviceteknikeren via hans PDA. Teknikeren kan direkte på stedet afrapportere, hvad der er foretaget med f.eks. timer og materialer. Via ordren med tilhør ende aggregat/system kan checklisten udfyldes med eventuelle påfyldninger og aftapninger af kølemiddel. Selv kontrolrapporten kan let udfyldes.
Via ”SDF Servicesystemet” kan kontoret følge med i, hvad der foregår og afrapporterede ordrer kan kontrolleres for godkendelse og fakturering.
Via ”SDF Service Online” kan man endda også maile ordrer, kontrolrapporter eller fakturaer til den aktuelle kontaktperson.
Online-modulet er udviklet i samarbejde med Kyl & Värmepumpföretagen (tidligere; Kylentreprenörernas Förening) i Sverige.
En brochure for programmodulet kan downloades under "Downloads".

SDF DV-instruktioner SDF DV-Instruktioner (p.t. kun i svensk version: DU-Instruktioner)
Letter arbejdet med at skabe drifts- og vedligeholdsinstruktioner for køle-, VVS og ventilationsanlæg.

SDF Kvalitetssystem MAKCI SDF Kvalitetssystem MAKCI (p.t. kun i svensk version: Kvalitetsystem MAKCI)
Brugervenligt program som forenkler arbejdet med kvalitetsdokumentation. MAKCI samler alt på et sted!

SDF Risikobedømmelse SDF Risikobedømmelse (p.t. kun i svensk version: Riskbedömning)
Køleinstallatørens hjælpemiddel til forskellige risikobedømmelser som risikokortlægning og analyse. Iht. AFS og PED.

SDF Kølekalkulation SDF Kølekalkulation (p.t. kun i svensk version: Kylkalkyl)
Køleinstallatørens hjælpemiddel til kalkulation og tilbudsgivning. Hurtig og korrekt håndtering af forespørgsler.

SDF Beregning af tryksikring.gif SDF Beregning af tryksikring (p.t. kun i svensk version: Beräkning av tryckavsikring)
Sikker installation ved hjælp af tryksikring sørger du for at installationen er forsvarlig.