KKO

  Forside | Om ordningen | Medlemmer | KKO-Kursus | Links | Downloads | Medlemsservice | SDF

KKO-Kursus

Kølefirmaer der består de krævede KKO-kurser, kvalificerer sig til, og kan melde sig ind i køleordningen. Kurserne giver kølefirmaet den nødvendige kompetance og sætter dem i stand til, at kunne tilbyde ”ansvarlige” køleanlæg (energianlæg) der bygger på et af ordningen fastlagt kvalitetsniveau og kravsspecifikationer på områder som:

 • Fastlæggelse af grundlag
 • Beregning/dimensionering
 • Håndværksmæssig udførelse (installation og service)

Kursusindhold:

Kursusinformation

 • Generel orientering
 • Procedurer og forpligtigelser for kølemontører og kølefirmaer som ønsker at tilsluttes ordningen

Tekniske specifikationer

 • Måleteknik
 • Gennemgang og beskrivelse af definitioner, symboler og tekniske data

Grundlag, beregning og dimensionering

 • Fremskaffelse af grundlag
 • Fastlæggelse af kravsspecifikationer
 • Gennemgang af nødvendige parametre samt anvendelse af KKO-programmer.
 • Hjælpeskemaer, beregning, dimensionering, nøgletal
 • Eksempler

Installation

 • Generelle og specifikke myndighedskrav og godkendelser
 • Miljøforhold, kølemidler, CO2-emission, støjemission
 • Installationsvejledning fra fabrikant/leverandør
 • Nødvendige kontrolskemaer

Funktionsprøve, idriftsættelse, kapacitetsmålinger, vedligeholdelse og service

 • Gennemgang af procedurer og kontrolpunkter ved installation og service.
 • Måle- og prøvningsomfang
 • Drift og vedligeholdelse

Krav til dokumentation fra fabrikant og installatør

 • Teknik dokumentation (incl. teknisk dossier til CE-mærkning)
 • Tekniske beregninger (konstruktion og installation)
 • Vejledninger (drift og bruger), miljøbelastninger
 • Anlægs-, drifts- og serviceudgifter

Krav til installations- og servicevirksomheder i forbindelse med registrering i ordningen

 • Forpligtigelser i henhold til ordningens vedtægter
 • Kvalitetshåndbog - indhold og procedurer
 • Anvendelse af KKO-programmer.

Afsluttende prøve

Kurset afsluttes med en selvstændig prøve som kursusdeltageren skal bestå.

Tilmelding og afholdelse af kursus.

Yderligere information samt tilmeldingsmateriale kan fås ved henvendelse til sekretariatet. Kurset afholdes, når et passende antal installatører er tilmeldt.
Autoriserede/Anerkendte Kølefirmaer, som ønsker at blive registreret i KKO-ordningen, men hvor der ikke kan tilbydes kursus i den nærmeste fremtid, kan optagelse og registrering foretages ved gennemførelse af en nærmere beskrevet procedure.