KKO

  Forside | Om ordningen | Medlemmer | KKO-Kursus | Links | Downloads | Medlemsservice | SDF

Hvorfor skal du vælge KKO-mærkede KØLEINSTALLATIONER & SERVICE?

Det skal du fordi du så kan sikre dig at dine køle- og fryseanlæg altid fungerer som de skal.

Kølebranchens Kvalitetssikringsordning er den bedste garanti for:

  • Skattefri driftbesparelse ved reduceret elforbrug
  • Synlig høj kvalitet af anlæg og fødevarer
  • Større driftssikkerhed og længere levetid ved mindre mekaniske belastninger
  • Kvalitetssikring af udført service
  • Lavere Miljøbelastning

Når du vælger et kølefirma, som er medlem er Kølebranchens Kvalitetssikringsordning er du sikker på det bedste resultat - både når du skal have nyt udstyr, ved ombygning og når det skal serviceres.

Af øvrige fordele kan nævnes:

GARANTIORDNING
Kølebranchens Kvalitetssikringsordning har en garantiordning, der træder til, hvis et medlemsfirma ikke opfylder sine forpligtelser.

SAMME PRIS
Der er masser af grunde til at vælge kølefirmaer, der er medlem af Kølebranchens Kvalitetssikringsordning - og så spares der penge set over anlæggets levetid. En eventuel merinvestering, hvis der er nogen, vil typisk være tilbagebetalt i løbet af 2-3 år. Der tjenes altså skattefri kroner i mere end 10-15 år af anlæggets levetid.

I kølebranchen kalder vi det "ansvarlige køleanlæg".

Er du en ansvarsbevidst køber eller bruger, bør du stille krav til levetidsøkonomi, miljøbelastning og energieffektivitet til alle dine køleinstallationer.
Få det "blå stempel"dine køleinstallationer. Så har du gjort det bedst mulige for din virksomhed og for miljøet.
Hvorfor ikke udnytte de mange muligheder for at træffe gode energiøkonomiske beslutninger og valg ved gøre brug af:

Kølebrancens Kvalitetssikrings Ordning, i daglig tale omtalt som KKO eller blot "Køleordningen"

Kontakt os - og få mere at vide om hvilke fordele du kan opnå.

Kølebranchens Kvalitetssikringsordning er etableret i et samarbejde mellem Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, Teknologisk Institut og Danmark Tekniske Universitet. Ordningen er organiseret som en selvstændig juridisk og økonomisk enhed, der administreres af et udvalg med repræsentanter fra kølebranchen, rådgivende ingeniører, slutbrugerne og elselskaberne. Herved tilgodeses såvel installatør- som slutbrugerinteresser. Teknologisk Institut, Miljø- og Energistyrelsen er observatører i udvalget.